Sjöfartsstiftelsens stipendiumsystem
Ansökningstiden för år 2019 stipendier är öppen 1.-28.2.2019

Ansökningstiden för läroanstalterna för utdelning av stipendier är öppen 4.3-12.4.2019.

Välkommen till stipendiumsystemet.

Var god och registrera dig, om du inte har ett lösenord.

Meddelande 24.1.2019

SJÖFARTSSTIFTELSENS stipendier för år 2019

Med avsikt att befrämja vårt lands sjöfart och sjöteknik anslår Sjöfartsstiftelsen härmed 2019 års stipendier att ansökas.

A.Projektstipendier

Sjöfartsstiftelsen stöder en förstärkning av branschernas konkurrenskraft och beviljar utvecklings- och forskningsprojekt stödas som befrämjar sjöfarts- och skeppsbyggnadsnäringarnas verksamhet eller verksamhetsförutsättningar. Projektfinansiering kan förlängas över flera år. Finansieringen sker som personliga stipendier och kan även beviljas för flera personers gemensamma eller fortsatta forskningsverk¬samhet. Projekt som understöds kan samtidigt erhålla också annan finansiering. Utredning bör bifogas ansökan.

B.Sedvanliga forskning-, utbildning- och resestipendier

  • För understöd av vetenskapligt forskningsarbete, examensarbete vid universitet eller motsvarande litterärt arbete inom sjöfarts- och skeppsbyggnadsnäringen;
  • För personer i handelssjöfartens tjänst för studier eller praktik utomlands;
  • För skeppsbyggnadsingenjörer för studier och forskningsbesök utomlands;
  • För att presenteras forskningsresultat i konferensen utomlands
  • För vidareutbildning för lärare vid sjöfartsläroverk, samt för personer vilka ämnar utbilda sig till lärare vid sjöfarts läroverk;
  • För vetenskapligt arbete och fortsättningsstudier i anslutning till sjöfarts ekonomi och sjörätt.

C.Speciella stipendier

Ytterligare till projektbidrag och konventionella bidrag ger Sjöfartsstiftelsen särskilda bidrag till forskning och utveckling som främjar att minska utsläppen av växthusgaser från sjökluster.

Ansökningstiden är 1-28.2.2019. Mera information om ansökning samt elektroniskt ansökningssystem finns på stiftelsens hemsida www.merenkulunsaatio.fi. Stiftelsens ombudsman ger vid behov närmare uppgifter tlf. 050-521 0807 eller e-postadress: asiamies@merenkulunsaatio.fi.

Är du ny användare?
Registrera dig som bidragsansökare här.

Logga in
 
Har du glömt ditt lösenord?
Tekniska problem med användning av systemet? Skicka fråga.
Registerbeskrivning för personuppgiftsregister
Systemet stöder följande webbläsare

IE8+
Firefox
Opera
Chrome
Safari


Copyright © Aspicore Oy

Aspicore Oy © 2019